Klubová výstava vítězů Polička 2017

11.09.2017 21:08 Ve dnech 9.9. - 10.9.2017 jsme se zúčastnili s naší Daisy KVV NO 2017 v Poličce. Ve třídě dospívajích si vyběhala 12. místo.